Ulubione

Help Center

Moja Członkostwo
Zakupy
Kolejność
Programy partnerskie
Wysyłka
Gwarancja i wsparcie
Skontaktuj się z nami

STOSOWANIE I AKCEPTACJA WARUNKÓW

PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ TYCH WARUNKÓW ostrożnie!


Witamy www.tomtop.com! Niniejsze Warunki Korzystania opisują zasady i warunki mające zastosowanie do dostępu i korzystania ze strony internetowej na www.TOMTOP.com (dalej "Serwis". Dokument ten jest prawnie wiążącą umową pomiędzy Tobą jako użytkownik (ów) strony (określane jako "ty", "Państwa" lub "Użytkownik" poniżej), a jednostka TOMTOP.com wymienionych poniżej (dalej "my", "nasz" lub "TOMTOP.com" poniżej).

1.Application oraz akceptacji Warunków

 1. Zastosowanie 1.Your witryny i usług, oprogramowania i produktów TOMTOP.com'S (zbiorczo określanych jako "Usługi" poniżej) podlega warunkom zawartym w niniejszym dokumencie, jak również polityką prywatności oraz wszelkimi innymi przepisami i politykami Witryna, która TOMTOP.com może opublikować od czasu do czasu. Niniejszy dokument oraz wszelkie inne zasady i polityka Serwisie są łącznie zwane dalej "Warunkami". Uzyskując dostęp do Serwisu lub korzystania z Usług, użytkownik zgadza się przyjąć i związanie się warunkami. Proszę nie korzystać z usług lub witryny, jeśli nie akceptują wszystkich warunków.
 2. You nie może korzystać z Usług i nie może zaakceptować Warunków, jeżeli (a) nie jesteś pełnoletni i może zawrzeć wiążącą umowę z TOMTOP.com lub (b) nie mogą otrzymywać żadnych usług zgodnie z prawem PRChina lub innych krajach / regionach, w tym kraju / regionu, w którym mają miejsce zamieszkania lub w którym korzysta z usług.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że TOMTOP.com może zmienić żadnych Warunki w dowolnym czasie poprzez zamieszczenie odpowiedniej Zmienione Warunki na miejscu. Kontynuując korzystanie z usług lub strony, zgadzasz się, że zmienione warunki będą obowiązywać.
 4. Jeśli TOMTOM.com opublikował lub dostarczone tłumaczenie angielskiej wersji Warunków, zgadzasz się, że tłumaczenie jest tylko dla wygody, a wersja angielska będzie regulowała swoje zastosowania Usługi lub Serwisu.
 5. może być zobowiązany do zawarcia odrębnej umowy, czy to online lub offline, a TOMTOP.com lub naszym partnerem dla dowolnej usługi ( "umowy dodatkowe"). Jeśli istnieją jakiekolwiek sprzeczności lub rozbieżności między Warunkami i dodatkowy Umowy, Umowa Dodatkowa mają pierwszeństwo przed Warunkami tylko w odniesieniu do tej danej usługi.
 6. Warunki te nie mogą być modyfikowane w inny sposób niż w formie pisemnej przez uprawnionego funkcjonariusza TOMTOP.com.użytkownicy ogólnie

 1. Jako warunek swojej dostępu i korzystania z Serwisu lub Usług, użytkownik zgadza się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji podczas korzystania z Serwisu lub Usług.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu lub Usług wyłącznie do własnych celów prywatnych, jak i wewnętrznych. Zgadzasz się, że (a) nie będzie kopiować, powielać, pobieranie, ponownie publikować, sprzedawać, rozpowszechniać lub odsprzedawać żadnych Usług lub jakichkolwiek informacji, tekstów, obrazów, grafiki, pliki wideo, dźwięk, katalogów, plików, baz danych lub ofert itp dostępne na lub za pośrednictwem witryny ( "zawartość strony"), oraz (b) Użytkownik nie może kopiować, reprodukować, pobierać, kompilacji lub w inny sposób wykorzystywać dowolną zawartość witryny do celów prowadzenia działalności gospodarczej, które konkuruje z TOMTOP.com lub w inny sposób komercyjnie wykorzystanie treści witryny. Systematyczne pobieranie treści strony z witryny, aby utworzyć lub kompilacji, bezpośrednio lub pośrednio, gromadzenia, baza danych lub katalog (czy to za pośrednictwem robotów, pająków, urządzeń automatycznych czy procesów manualnych) bez pisemnej zgody TOMTOP.com jest zabronione. Użycie jakichkolwiek treści lub materiałów na Stronie dla jakichkolwiek celów bez wyraźnej dozwolonym w Warunkach jest zabronione.
 3. Musisz przeczytać Politykę Prywatności TOMTOP, która reguluje ochronę i wykorzystanie informacji osobowych Użytkowników w posiadaniu TOMTOP.com i naszych partnerów. Użytkownik akceptuje warunki Polityki prywatności i zgadzam się na wykorzystanie danych osobowych dotyczących użytkownika, zgodnie z Polityką Prywatności.
 4. TOMTOP.com może pozwolić użytkownikom na dostęp do treści, produktów lub oferowanych przez osoby trzecie za pośrednictwem hiperłącza (w postaci linków słowo, banerów, kanałów lub inny), API lub w inny sposób na stronie internetowej takich stron trzecich. Ostrzega się czytać takie witryny "warunków i / lub polityki prywatności przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że TOMTOP.com nie ma kontroli nad stronach internetowych takich osób trzecich, nie monitoruje taką stronę internetową, a nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec kogokolwiek za taką stronę internetową, lub treści, produktów lub usług udostępnianych na takim internecie teren.
 5. You zgadza się nie podejmować żadnych działań w celu podważania integralności systemów lub sieci TOMTOP.com i / lub jakiegokolwiek innego użytkownika komputera, ani uzyskania nieupoważnionego dostępu do tych systemów lub sieci komputerowych.
 6. Użytkownik zgadza się nie podejmować żadnych działań, które mogłyby osłabić integralność systemu opinii TOMTOP, takich jak opuszczać pozytywną informacje zwrotne dla siebie przy użyciu dodatkowych identyfikatorów członka lub za pośrednictwem osób trzecich lub poprzez pozostawienie bezpodstawne negatywną opinię dla innego użytkownika.
 7. Przez publikując lub wyświetlając żadnych informacji, treści lub materiały ( "Treści Użytkownika") na Stronie lub przekazywania jakichkolwiek Treści Użytkownika do TOMTOP.com lub naszego pełnomocnika (-ów), użytkownik udziela nieodwołalnego, wieczystą, ogólnoświatową, nieodpłatnej i sub -licensable (przez wiele szczebli) licencja na TOMTOP.com wyświetlać, przekazywać, rozpowszechniać, odtwarzać, publikować, powielać, adaptację, modyfikację, tłumaczenia, tworzenia dzieł pochodnych, a inaczej użyć dowolnego lub wszystkich Treści użytkownika w jakiejkolwiek postaci, media lub technologii znanej obecnie lub w tej chwili nie wiadomo, w dowolny sposób iw dowolnym celu, które mogą być korzystne dla działania serwisu, świadczenie wszelkich usług i / lub działalności przez użytkownika. Użytkownik potwierdza i gwarantuje, aby TOMTOP.com że masz wszystkie prawa, władzy i autorytetu niezbędnego do udzielenia powyższej licencji.

sprawozdań Państw

 1. Użytkownik musi być zarejestrowany w Serwisie w celu dostępu lub korzystania z niektórych usług (zarejestrowanym użytkownikiem jest również określana jako "Członek" poniżej). Z wyjątkiem zatwierdzenia TOMTOP.com za jeden użytkownik może zarejestrować tylko jedno konto użytkownika na stronie. TOMTOP.com może anulować lub zakończyć konta użytkownika Użytkownika, jeżeli TOMTOP.com ma powody, aby podejrzewać, że Użytkownik zarejestrowany lub sterowane jednocześnie dwa lub więcej kont członków. Ponadto TOMTOP.com może odrzucić wniosek o rejestrację użytkownika z jakiegokolwiek powodu.
 2. Po rejestracji na stronie, TOMTOP.com przydziela konta i wydaje ID użytkownika i hasło (te ostatnie są wybierane przez zarejestrowanego użytkownika w trakcie rejestracji) do każdego zarejestrowanego użytkownika. Konto może mieć internetowego konta e-mail o ograniczonej przestrzeni dyskowej dla użytkownika, aby wysyłać i odbierać e-maile.
 3. Zestaw ID użytkownika i hasła jest unikalny dla jednego konta. Każdy Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zachowanie poufności i bezpieczeństwa swojego identyfikatora użytkownika i hasła oraz za wszystkie czynności wykonywane w ramach konta. Poseł nie może dzielić, przypisywać lub umożliwienia korzystania z konta państwa, ID lub hasła przez inną osobę poza własnym jednostki gospodarczej Uczestnika. Użytkownik zobowiązuje się powiadomić TOMTOP.com natychmiast, jeśli dowie się o jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciu jego hasła lub konta lub innego naruszenia bezpieczeństwa konta.
 4. Użytkownik zgadza się, że wszystkie czynności wykonywane w ramach konta (w tym bez ograniczeń, publikowanie jakichkolwiek informacji firmy lub produktu, klikając zaakceptować żadnych dodatkowych umów lub zasad, subskrypcji lub dokonywania jakichkolwiek płatności z tytułu usług, wysyłanie wiadomości e-mail przy użyciu konta e-mail lub wysyłając SMS ) zostanie uznana za zatwierdzoną przez państwo.
 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dzielenie się kontem z innymi osobami, lub umożliwiając wielu użytkownikom spoza jednostki gospodarczej, aby wykorzystać swoje konto (zwane dalej "wielokrotnego użytku"), może spowodować nieodwracalne szkody dla TOMTOP.com lub innych użytkowników serwisu. Użytkownik zwalnia TOMTOP.com, naszych oddziałów, dyrektorów, pracowników, agentów i przedstawicieli przed wszelkimi straty lub szkody (w tym, ale nie ograniczając się do utraty zysku) poniesione w wyniku wielokrotnego użytku na koncie. Użytkownik zgadza się również, że w przypadku wielokrotnego użycia konta lub awarii posła, aby utrzymać bezpieczeństwo konta, TOMTOP.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiego naruszenia i mają prawo do zawieszenia lub zakończenia konto użytkownika bez ponoszenia odpowiedzialności wobec posła.


TRANSAKCJE pomiędzy kupującymi i sprzedającymi

 1. Użytkownicy zostają poinformowani, że może istnieć ryzyko czynienia z ludźmi działającymi pod fałszywym pretekstem. TOMTOP.com wykorzystuje kilka technik w celu weryfikacji dokładności niektórych informacji nasi płacących użytkownicy dostarczają nam podczas rejestracji na usługi płatniczej członkostwa w Serwisie. Jednakże, ponieważ weryfikacja użytkownika w Internecie jest trudne, TOMTOP.com nie może i nie potwierdza rzekomej tożsamości każdego użytkownika (w tym, bez ograniczeń, zwracając członków). Zachęcamy do korzystania z różnych środków, a także zdrowego rozsądku, aby ocenić, z kim masz do czynienia.
 2. Każdy Użytkownik potwierdza, że ​​jest w pełni zakładając ryzyko prowadzenia transakcji kupna i sprzedaży w związku z korzystaniem z Serwisu lub Usług, oraz że jest w pełni zakładając ryzyko odpowiedzialności lub szkody jakiegokolwiek rodzaju, w związku z kolejnym aktywności jakiejkolwiek związanej produktów lub usług, które są przedmiotem transakcji korzystania z witryny. Takie ryzyka obejmują, ale nie ograniczają się do mis-reprezentacji produktów i usług, fałszywych programów, niezadowalającej jakości, niespełnienie specyfikacje, wadliwych lub niebezpiecznych produktów, nielegalnych produktów, opóźnienia lub niedotrzymaniu dostawy lub płatności, kosztów MIS-obliczenia , naruszenia warunków gwarancji, naruszenia umowy i wypadków komunikacyjnych. Takie ryzyko obejmuje również ryzyko, że produkcja, import, eksport, dystrybucja, oferta, wyświetlacz, kupno, sprzedaż i / lub wykorzystania produktów lub usług oferowanych lub wyświetlanych na Stronie mogą naruszać lub można dochodzić do łamania Prawa osób trzecich oraz ryzyko, że Użytkownik nie może ponieść kosztów obrony lub innych kosztów w związku z twierdzeniem stron trzecich do osoby trzeciej, lub w związku z roszczeniami przez którąkolwiek ze stron, które są uprawnione do obrony lub odszkodowania w związku z twierdzeniami praw, żądań lub roszczenia skarżących osób trzecich praw. Takie ryzyko obejmuje również ryzyko, że konsumenci, innych nabywców końcowych użytkowników produktów lub innych osób, które twierdzą, doznali urazów lub szkód odnoszących się do produktów pierwotnie uzyskane przez Użytkowników Serwisu w wyniku transakcji kupna i sprzedaży w związku z korzystaniem z Serwisu może ponieść szkody i / lub dochodzić roszczeń wynikających z ich stosowania takich produktów. Wszystkie powyższe ryzyka są zwane dalej "Ryzyko transakcji". Każdy Użytkownik zgadza się, że TOMTOP.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, roszczenia, zobowiązania, koszty, szkody, niedogodności, zakłóceń gospodarczych lub wydatków jakiegokolwiek rodzaju, które mogą powstać w wyniku lub w związku z jakimkolwiek Ryzyko transakcyjne. Wreszcie, wszystkie produkty wyświetlane na TOMTOP.com spotka słusznych wymagań zgodności.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do dostarczenia wszelkich informacji i materiałów, jakie mogą być racjonalnie wymagane przez TOMTOP.com w związku z transakcji przeprowadzonych za pośrednictwem lub w wyniku korzystania z Serwisu lub Usług. TOMTOP.com ma prawo do zawieszenia lub zamknięcia konta dowolnego użytkownika, jeśli użytkownik nie dostarczy wymaganych informacji i materiałów.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. W MAKSYMALNYM DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO usług świadczonych przez TOMTOP.COM na lub za pośrednictwem strony są "tak jak są", "AS niedostępny" i "ZE WSZYSTKIMI WADAMI" i TOMTOP.COM NINIEJSZYM ZRZEKA żadnych gwarancji, ANI RĘKOJMI W TYM MIĘDZY INNYMI DO WSZELKICH GWARANCJI stanu, jakości, trwałości, wydajności, dokładności, niezawodności HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. WSZYSTKIE TAKIE GWARANCJE, OŚWIADCZENIA, warunki, a przedsiębiorstwa mają NINIEJSZYM WYŁĄCZONE.
 2. W MAKSYMALNYM DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO TOMTOP.COM NIE ANI OŚWIADCZEŃ O ważność, aktualność, poprawność, niezawodność, jakość, stabilność, kompletność i aktualność jakichkolwiek informacji na lub za pośrednictwem witryn; TOMTOP.COM NIE GWARANTUJE, ŻE produkcji, przywozu, wywozu, dystrybucji, OFERTA, wyświetlacz, zakup, sprzedaż i / lub stosowanie produktów lub usług oferowanych lub umieszczone na lokalizacji nie narusza żadnych praw osób TRZECICH; I TOMTOP.COM NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU DOTYCZĄCYCH każdego produktu lub usługi oferowane lub wyświetlane na stronach.
 3. Wszelkie materiały pobrane lub uzyskane w inny sposób za pośrednictwem Serwisu odbywa się według uznania każdego użytkownika i ryzyko, a każdy Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia systemu komputerowego TOMTOP lub utraty danych, które mogą wyniknąć z pobrania każdego takiego materiału. Żadne porady lub informacje, ustne lub pisemne, uzyskane przez każdego użytkownika z TOMTOP.com lub za pośrednictwem lub ze Strony będą tworzyć żadnych gwarancji nie zostały wyraźnie zawarte w niniejszym dokumencie.
 4. Każdy Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na rekompensatę i zapisać TOMTOP.com, naszych oddziałów, dyrektorów, kierowników i pracowników nieszkodliwe, od wszelkich strat, roszczeń, zobowiązań (w tym koszty prawne na zasadzie pełnej rekompensaty), które mogą wyniknąć z zastosowania takiego użytkownika z Miejsce lub usług (w tym, lecz nie ograniczając się do wyświetlania informacji, takich użytkownika w Serwisie) lub z naruszenia któregokolwiek z warunków warunków. Każdy Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na dalsze zabezpieczenie i zapisać TOMTOP.com, naszych oddziałów, dyrektorów, kierowników i pracowników nieszkodliwe, z wszelkimi stratami, szkodami, roszczeń, zobowiązań (w tym koszty prawne na zasadzie pełnej rekompensaty), które mogą wyniknąć z naruszenia użytkownika wszelkich oświadczeń i zapewnień złożonych przez użytkownika TOMTOP.com, włączając, lecz nie ograniczone do tych przedstawionych w pkt 5 poniżej.
 5. Każdy Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na dalsze zabezpieczenie i zapisać TOMTOP.com, naszych oddziałów, dyrektorów, kierowników i pracowników nieszkodliwe, z wszelkimi stratami, szkodami, roszczeń, zobowiązań (w tym koszty prawne na zasadzie pełnej rekompensaty), które mogą powstać bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku jakichkolwiek roszczeń dochodzonych przez powoda praw osób trzecich lub innych stron trzecich odnoszących się do produktów oferowanych lub wyświetlanych na Stronie. Każdy Użytkownik zgadza się niniejszym ponadto, że TOMTOP.com nie ponosi odpowiedzialności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności dla ciebie, dla każdego materiału zamieszczonych przez innych; w tym zachowanie znieważające, obraźliwe lub nielegalnego materiału i że ryzyko szkód z takiego materiału spoczywa wyłącznie na każdego użytkownika. TOMTOP.com zastrzega sobie prawo, na własny koszt, do wyłącznej obrony i kontroli wszelkich kwestii dotyczących odszkodowania w inny sposób przez Ciebie, w którym to przypadku będziesz współpracować z TOMTOP.com w zapewnieniu wszelkich dostępnych obronne.
 6. TOMTOP.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szczególne, bezpośrednie, pośrednie, karne, przypadkowe lub wtórne szkody lub jakiekolwiek szkody (w tym, lecz nie ograniczając się do odszkodowania za utratę zysków lub oszczędności, przerwanie działalności, utratę informacji), czy to w zamówieniu , zaniedbania, czynu niedozwolonego, kapitał własny lub w inny sposób lub jakiekolwiek inne szkody wynikające z jednego z następujących.
  1. wykorzystania lub niemożności korzystania z Serwisu lub Usług;
  2. każda wada towaru, próbek, danych, informacji lub usług zakupionych lub otrzymanych od Użytkownika lub jakiejkolwiek innej osoby trzeciej za pośrednictwem Serwisu;
  3. nieuprawnionym dostępem osób trzecich do danych lub prywatnych informacji jakiegokolwiek Użytkownika;
  4. oświadczenia lub zachowanie każdego Użytkownika z Serwisu;
  5. wszelkie sprawy związane z usługami jednak wynikające, w tym zaniedbania.
 7. Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności wobec Użytkownika na warunkach stosuje się w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo i stosuje czy TOMTOP.com został poinformowany lub powinien był wiedzieć o możliwości wystąpienia takich strat wynikających.

Prawo autorskie i patenty

Wszystkie treści zawarte na tej stronie, takich jak tekst, grafika, loga, ikony przycisków, obrazy i klipy audio, cyfrowe pliki do pobrania, kompilacje danych oraz oprogramowanie, stanowi własność TOMTOP.COM lub jej dostawców i są chronione międzynarodowymi prawami autorskimi , Użycie jakiegokolwiek znaku towarowego lub znaku usługowego TOMTOP.COM bez naszej pisemnej zgody jest surowo zabronione.

SIŁA WYŻSZA

W żadnym wypadku TOMTOP.com ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub awarii lub zakłóceń w treści lub usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu wynikające bezpośrednio lub pośrednio z aktów natury, siły lub przyczynia się poza naszą kontrolą, w tym bez ograniczeń, awarie Internetu, komputer, telekomunikacja lub inne awarie sprzętu, elektryczne awarie zasilania, strajki, strajki, bunty, powstania, zamieszki społeczne, brak siły roboczej lub materiałów, pożarów, powodzi, burz, eksplozje, działania siły wyższej, wojny, działań rządowych, zamówień sądy krajowe lub zagraniczne lub trybunały niewykonanie lub osób trzecich.


POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Z zastrzeżeniem wszelkich dodatkowych umów, Warunki stanowią całość porozumienia pomiędzy Użytkownikiem a TOMTOP.com względem i regulują korzystanie z Serwisu i Usług, zastępując wszelkie wcześniejsze ustne lub pisemne porozumienia w odniesieniu do tego samego przedmiotu w opisie.
 2. TOMTOP.com i są niezależnymi kontrahentami, a żaden stosunek agencji, partnerstwa, joint venture, pracownik-pracodawca lub franczyzodawcy-franczyzobiorca jest przeznaczony stworzona lub Warunków.
 3. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie zostanie usunięte, a pozostałe postanowienia pozostają w mocy i będą egzekwowane.
 4. Nagłówki są wyłącznie iw żaden sposób definiowania celów referencyjnych, limitu, interpretują lub opisują zakres lub zakresu takiej sekcji.Awaria TOMTOP.com do wykonania jakiegokolwiek prawa lub zaniechanie czynności w odniesieniu do jakiegokolwiek naruszenia przez Użytkownika na warunkach nie będzie stanowiło zrzeczenia się tego prawa ani zrzeczenia się prawa TOMTOP.com do działania w odniesieniu do kolejnych lub podobnych naruszeń.
 5. TOMTOP.com ma prawo do przydzielania tych warunkach (m.in. wszystkich naszych praw, tytułów, korzyści, zainteresowań i obowiązków oraz obowiązków w warunkach dla każdej osoby lub jednostki (w tym wszelkie oddziały TOMTOP.COM). Nie można przypisać w całości lub w części, w warunkach dla każdej osoby lub podmiotu.
 6. Wszelkie spory wynikające w jakikolwiek sposób do wizyty w TOMTOP.COM lub do produktów lub usług sprzedawanych lub rozprowadzanych przez TOMTOP.COM lub poprzez TOMTOP.COM przedkładane CIETAC, południowe Chiny Podkomisji do arbitrażu, które powinny być prowadzone zgodnie z arbitraż przez Komisję zasady obowiązującej w chwili składania wniosku o arbitraż. Liczba arbitrów jest jeden; Miejscem arbitrażu będzie Shenzhen Chiny; Językiem być wykorzystane w postępowaniu arbitrażowym będą Chinese.The arbitrażowej nie jest ostateczna i wiążąca dla Ciebie i TOMTOP.
Ostatnio oglądane

NASZE STRONY UCHWYTU PLIKÓW COOKIE

TOMTOP wykorzystuje pliki cookie, aby zapewnić najlepszą jakość zakupów. Jeśli będziesz nadal korzystać z naszych usług lub założyć nowe konto, założymy, że akceptujesz naszą Politykę prywatności.

Powiedz nam, który produkt chcesz kupować grupowo

Click the refresh verification code